Δημιουργήστε τον ιστότοπο σας με μπλοκ

Δημιουργήστε τον ιστότοπο σας με μπλοκ

“Τριαντάφυλλα Tremiers” από Berthe Morisot
“Στο Bois de Boulogne” από Berthe Morisot
“Νεαρή γυναίκα ντυμένη στα Μωβ” από Berthe Morisot

Προσθήκη μοτίβων μπλοκ

Τα μοτίβα μπλοκ είναι προσχεδιασμένες ομάδες μπλοκ. Για να προσθέσετε ένα, επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη μπλοκ [+] στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του επεξεργαστή. Μεταβείτε στην καρτέλα Μοτίβα κάτω από τη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε ένα μοτίβο.

Πλαισιώστε τις εικόνες σας

Το Twenty Twenty-One περιλαμβάνει κομψά περιθώρια για το περιεχόμενό σας. Με επιλεγμένο ένα μπλοκ εικόνας, ανοίξτε τον πίνακα "Στυλ" στην πλευρική στήλη του Επεξεργαστή. Επιλέξτε το στυλ μπλοκ "Πλαίσιο" για να το ενεργοποιήσετε.

Επικάλυψη στηλών

Το Twenty Twenty-One περιλαμβάνει επίσης ένα στυλ επικάλυψης για μπλοκ με στήλες. Με επιλεγμένο ένα μπλοκ στηλών, ανοίξτε τον πίνακα "Στυλ" στην πλευρική στήλη του επεξεργαστή. Επιλέξτε το στυλ μπλοκ "Επικάλυψη" για να το δοκιμάσετε.